Desfasurarea examenului final

Examenul final are doua componente: 

- proba teoretica:

este constituita dintr-un test grila de 18 intrebari, ce parcurg toata materia predata. Intrebarile sunt de complement multiplu, ceea ce inseamna ca acestea pot avea 1, 2, 3 sau nici un raspuns corect. Fiecare intrebare este punctata cu 0,5 puncte, iar un punct este oferit din oficiu. Timpul alocat acestei probe este de 40 minute; 

- proba practica:

are loc dupa finalizarea probei teoretice si se sustine prin extragerea de bilete, ce contin probe practice ale ocupatiei respective.

Durata totala a examenului este de 2 ore.

Persoanele ce vor absenta la examenul seriei de care apartin, vor fi trecute absente si vor putea fi examinate cu seriile urmatoare de curs.